Project Description

Nadaljevalni tečaj

Tečaj je primeren za pse z določenim predznanjem. Vsebine tečajev se nadgrajujejo, zato preskakovanje stopenj ni smiselno. Tečaj je razdeljen na dve stopnji (vsaka obsega 15ur) ter dodatno pripravo na izpit BBh.

Prednosti tečajev:

 • Majhne skupine
 • Individualni pristop

 • Pestri programi
 • Tečajnikom v pomoč in podporo namenjena spletna učilnica

1. Stopnja

Tu čas namenjamo učenju novih vedenj in nadgradnji že v mali šoli osvojenih vaj – tako tistih šolskih kot tudi življensko uporabnih veščin. Na novo se spoznamo z določenimi ovirami ki so nam na voljo na vadbišču in se naučimo čim kvalitetneje preživljati čas s psom.

Osvojeno znanje večkrat preizkusimo izven vadbišča ter v urbanem okolju. Približno polovico ur tečaja preživimo izven vadbišča na različnih lokacijah vse od travnikov do urbanega okolja.

 • lepi hoji na vrvici
 • ustavljanju skupaj z vodnikom na stopnicah
 • pozornosti (v gibanju z zavoji, spremembami tempa, ustavljanjem in obrati)
 • odlaganju – čakanju tako na “sedi” kot na “prostor” dlje časa, z odmiki in različnimi motnjami
 • vaji stoj
 • prihodom v osnovni položaj tako okrog vodnika, kot z direktnim priklopom
 • odpoklicem, tako šolskim kot tistim za “domačo rabo” z različnimi motnjami
 • hoji za vodnikom
 • samokontroli …

2. Stopnja

V tem tečaju bomo veščine katere smo jih osvojili tekom nadaljevalnega tečaja še izpilili in dodali še kakšno novo.

Počasi bomo sestavili tudi šolsko pozornost v razdalji BBh izpita. Tudi pri tem tečaju vsaj polovico ur preživimo izven vadbišča.

 • umikanju s ceste
 • čakanju na ležišču
 • hoji zraven vodnika brez povodca
 • ustavljanju psa na daleč …

NT - 1. Stopnja

130
 • Obseg: 15ur
 • 2x tedensko

NT - 2. Stopnja

145
 • Obseg: 15ur
 • 2x tedensko

Priprava na izpit A ali BBh

V kolikor bi lastnik želel s psom opravljati tudi izpit se poleg srečanj v nadaljevalnem tečaju dobimo še na cca desetih dodatnih srečajih namenjenih predvsem pripravi na izpit. Cilj nadgradnje nadaljevalnega tečaja je čim lepše izpiliti po programu A / BBh predpisane vaje, ki jih psi izdelujejo živahno in z veseljem.

BBh izpit obsega:

 • osnovne vaje poslušnosti s psom na in brez povodca,
 • prikaz praktične poslušnosti v urbanem okolju ter
 • teoretični izpit za vodnika.

Opravljanje izpitov ni obvezno.

Nadgradnja - BBh

50
 • Obseg: 10 srečanj