Nadaljevalni tečaj

Komu je namenjen nadaljevalni tečaj pasje šole?

Tečaj je primeren za pse z določenim predznanjem.

Vsebine tečajev se nadgrajujejo, zato preskakovanje stopenj ni smiselno. Nadaljevalni tečaj je razdeljen na dve stopnji ter dodatno pripravo na izpit BBh.

Kakšne so prednosti naše pasje šole?

 • Majhne skupine
 • Individualni pristop
 • Pestri programi
 • Tečajnikom v pomoč in podporo namenjena spletna učilnica
nadaljevalni tečaj pasje šole

Na uri osvojeno teorijo še dodatno razložim in podkrepim z gradivi, posnetki in domačo nalogo, ki se nahaja v spletni učilnici namenjeni tečajnikom.

Kako poteka ter kakšen je pristop naše pasje šole?

Skupine tečajnikov so majhne, saj le tako lahko zagotovim kakovostno delo in individualni pristop. Delo v tečajih poteka brez prisile, s pomočjo pozitivne motivacije. Sama pri učenju uporabljam kliker, kar pa ni obvezno za tečajnike.

Kje potekajo naši tečaji?

Trenutno naši pasji tečaji potekajo na več lokacijah in sicer na vadbišču v Lescah in v Kranju (Vopovlje – Zgornji Brnik).


Kaj zajema nadaljevalni tečaj 1. stopnje?

Tu čas namenjamo učenju novih vedenj in nadgradnji že v mali šoli osvojenih vaj – tako tistih šolskih kot tudi življensko uporabnih veščin. Na novo se spoznamo z določenimi ovirami, ki so nam na voljo na vadbišču in se naučimo čim kvalitetneje preživljati čas s psom.

Osvojeno znanje večkrat preizkusimo izven vadbišča ter v urbanem okolju. Približno polovico ur tečaja preživimo izven vadbišča na različnih lokacijah vse od travnikov do urbanega okolja.

Čemu se posvetimo na nadaljevalnem tečaju 1. stopnje?

 • lepi hoji na vrvici
 • ustavljanju skupaj z vodnikom na stopnicah
 • pozornosti (v gibanju z zavoji, spremembami tempa, ustavljanjem in obrati)
 • odlaganju – čakanju tako na “sedi” kot na “prostor” dlje časa, z odmiki in različnimi motnjami
 • vaji stoj
 • prihodom v osnovni položaj tako okrog vodnika, kot z direktnim priklopom
 • odpoklicem, tako šolskim kot tistim za “domačo rabo” z različnimi motnjami
 • hoji za vodnikom
 • samokontroli …

NADALJEVALNI TEČAJ
1. Stopnja

Idealen za učenje novih vedenj in nadgradnji že v mali šoli osvojenih vaj

165€

(-10% za tečajnike Pasjega Šolarja)

 • 15 ur tečaja na vadbišču ter v urbanem okolju (2x tedensko)
 • delo v majhnih skupinah, da zagotovimo individualni pristop

Kaj zajema nadaljevalni tečaj 2. stopnje?

V tem tečaju bomo veščine, katere smo jih osvojili tekom nadaljevalnega tečaja, še izpilili in dodali še kakšno novo.

Počasi bomo sestavili tudi šolsko pozornost v razdalji BBh izpita. Tudi pri tem tečaju vsaj polovico ur preživimo izven vadbišča.

Čemu se posvetimo na nadaljevalnem tečaju 2. stopnje?

 • umikanju s ceste
 • čakanju na ležišču
 • hoji zraven vodnika brez povodca
 • ustavljanju psa na daleč
 • in še drugim vajam

NADALJEVALNI TEČAJ
2. Stopnja

Idealen za nadgradnjo in piljenje veščin osvojenih v nadaljevalnem tečaju

175€

(-10% za tečajnike Pasjega Šolarja)

 • 15 ur tečaja na vadbišču ter v urbanem okolju (2x tedensko)
 • delo v majhnih skupinah, da zagotovimo individualni pristop
 • dostop do spletne učilnice z VIDEO vsebinami, teksti ter PDF vodiči

Kaj zajema priprava na izpit A ali BBh?

V kolikor bi lastnik želel s psom opravljati tudi izpit se poleg srečanj v nadaljevalnem tečaju dobimo še na približno desetih dodatnih srečanjih namenjenih predvsem pripravi na izpit.

Cilj nadgradnje nadaljevalnega tečaja je čim lepše izpiliti po programu A / BBH predpisane vaje, katere psi izdelujejo živahno in z veseljem.

Kaj obsega izpit A ali BBh?

 • osnovne vaje poslušnosti s psom na in brez povodca
 • prikaz praktične poslušnosti v urbanem okolju
 • teoretični izpit za vodnika

Opravljanje izpitov ni obvezno.

NADGRADNJA
A/BBH

Idealen za pripravo na izpit A / BBH

15€/uro

120€/10ur

 • srečanja na vadbišču ter v urbanem okolju
 • delo v majhnih skupinah, da zagotovimo individualni pristop